Tarnów, ul. Fabryczna 5b
608 008 392 kalibracja@dynamometryczne.pl
Profesjonalna kalibracja kluczy dynamometrycznych z certyfikacją

Dlaczego warto kalibrować klucze dynamometryczne?

kalibracja kluczy dynamometrycznych

Większość obecnych na rynku kluczy dynamometrycznych to klucze mechaniczne, których konstrukcja opiera się na sprężynie. Zarówno podczas pracy jak i regulacji klucza sprężyna ta pracuje, a po wielu użyciach nieznacznie zmienia się jej naprężenie, co może powodować utratę dokładności klucza. Wiodący producenci zalecają kalibrację kluczy raz na 5000 do 10000 użyć, w zależności od serii czy typu narzędzia. Obowiązująca norma (PN-EN ISO 6789) przewiduje kontrolę kluczy dynamometrycznych raz na 5000 operacji, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Niektóre firmy mają też swoje własne, wewnętrzne procedury i wymagania. Np. Volkswagen zobowiązuje swoje serwisy do kalibracji kluczy co 6 miesięcy.
Na zachowanie odpowiednich parametrów i dokładności klucza (wg normy +/4%) ma wpływ wiele czynników, bardzo ważne jest m.in. rozkręcanie klucza poniżej dolnej wartości jego zakresu po użyciu. Pozostawienie narzędzia na dłuższy okres czasu na maksymalnym nastawie może spowodować bardzo duże różnice wskazań (przykładowo klucz ustawiony na 200Nm może "klikać" przy wartości" 280Nm, co daje 40% różnicy. Z założenia klucze dynamometryczne stosujemy tam, gdzie wymagane jest dokręcanie śrub czy innych połączeń z określoną siłą. Co za tym idzie niedokładne narzędzie przestaje właściwie spełniać swoją rolę. Dlatego też bardzo ważna jest kalibracja lub przynajmniej sprawdzenie naszych kluczy dynamometrycznych, nawet jeżeli pracujemy nimi stosunkowo rzadko, czy na własny, niekoniecznie profesjonalny użytek.